Objawy - oparzenia

Oparzenia

objawy.org.pl
oparzenia


Gorąco i przyjemne ciepło nie zawsze bywają zbawienne dla naszej skóry. Pod wpływem zbyt wysokiej temperatury, gorących płynów lub ciał stałych, nasze ciało może ulec oparzeniom. Oparzenia są szczególnie groźnym typem urazów u noworodków oraz małych dzieci, tymczasem właśnie w tych grupach wiekowych zdarzają się dość często. Uszkodzenie tkanek na skutek działania wysokich temperatur jest tym groźniejsze, im większej powierzchni ciała dotyka. Pierwsza pomoc osobie poparzonej musi być dokładnie przemyślana i nastawiona głównie na redukowanie bardzo silnego bólu, jaki pojawia się tuż po oparzeniu.

Czym możemy się oparzyć?

Do oparzenia dochodzi przy kontakcie skóry z rozgrzanym ciałem stałym, cieczą lub pod wpływem bardzo wysokiej temperatury, która w innym sposób zadziałała miejscowo, na przykład poprzez promieniowanie. Klasycznym przykładem oparzenia pod wpływem promieniowania są oparzenia słoneczne, do których tak często dochodzi w okresie letnim. oparzenia słoneczne, nierzadko bagatelizowane, są niebezpieczne u małych dzieci, ponieważ powodują nieodwracalne uszkodzenia skóry. Zbyt intensywne i zbyt częste opalanie na słońcu jest też jednym z najgroźniejszych czynników ryzyka zachorowania na złośliwy nowotwór skóry- czerniaka.

 

 

Stopień oparzenia

Najważniejsza w klasyfikacji stopnia ciężkości oparzeń jest ocena, jak duża powierzchnia ciała uległa urazowi. Bardzo pomocna bywa tu tak zwana reguła dziewiątek, która daje szybką możliwość procentowego obliczenia powierzchni skóry. Według niej powierzchnia głowy oraz każdej z kończyn górnych stanowi 9% powierzchni ciała. Powierzchnia przednia tułowia to 18% (9% powierzchnia brzucha oraz 9% powierzchnia klatki piersiowej). Powierzchnia tylna tułowia stanowi również 18% powierzchni ciała. Powierzchnia każdej kończyny dolnej to odpowiednio 18%. Powierzchnia krocza, które jest bardzo wrażliwym i istotnym punktem w ocenie rokowań to 1% ciała. Inną metodą, jaką można zastosować jest reguła dłoni, wedle której wielkość dłoni chorego odpowiada 1% ciała. Sposób ten, podobnie jak i poprzedni można wykorzystać tylko u ludzi dorosłych, ponieważ niemowlęta i dzieci prezentują odmienne proporcje ciała. Ponieważ głowa dziecka jest wyraźnie większa, przypada na nią 20% powierzchni, podobnie jak na przód i tył tułowia. Kończyny, zarówno górne jak i dolne stanowią 10% powierzchni.

Pierwsza pomoc w oparzeniach


Oparzenie jest stanem niezwykle bolesnym dla chorego, dlatego w pierwszej kolejności nasza pomoc powinna redukować ból miejscowy pacjenta dotkniętego urazem. Przed przystąpieniem do udzielania pomocy należy oczywiście ocenić własny stopień bezpieczeństwa, by również nie ulec urazowi oraz wezwać fachową pomoc medyczną, jeśli oparzenie obejmuje dużą powierzchnię ciała, jest głębokie lub wystąpiło u dziecka. Polewanie chłodną wodą jest niezbędne w zmniejszaniu bólu i stopnia uszkodzenia tkanki. Kontrowersyjne jest podawanie leku przeciwbólowego doustnie, można to zrobić jedynie w przypadku niewielkich oparzeń, które raczej nie będą wymagały hospitalizacji. Ponadto należy zdjąć ubranie chorego oraz biżuterię- kiedy wystąpi obrzęk tkanek, może stać się to niemożliwe.


Pozostałe tematy: